Phát triển hoạt động khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.
Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Trải qua 20 năm, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã trở thành một tổ chức xã hội phát triển mạnh cả về quy mô và vị thế. Tính đến hết năm 2020, tổng số hội viên là 349.603 người, chiếm 29,13% dân số. Hội có 09 đơn vị hội cấp huyện với 178 hội cơ sở cấp xã phường, thị trấn, trong đó có 3.018 chi hội khuyến học và 1.523 ban khuyến học. Thông qua các hoạt động và phong trào gây quỹ, Quỹ Khuyến học trong toàn tỉnh tăng nhanh chóng với lũy kế đến năm 2020 là 18 tỷ đồng, đạt bình quân 15.000/người/năm. Qua 20 năm, các mô hình học tập không ngừng phát triển với 96,93% xã, phường được công nhận là Đơn vị học tập; 86,3% “Gia đình học tập”; 85,76% “Dòng họ học tập”; 96,63% cộng đồng học tập, qua đó góp phần xây dựng nên những cộng đồng học tập tiêu biểu, một xã hội học tập. Hàng năm, Hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học”, trao nhiều suất học bổng ý nghĩa cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp sức cho các em thực hiện niềm mơ ước, khát khao được đến trường. Tính chung từ khi phát động chương trình 2013 đến năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 260.200 học sinh nghèo với tổng số tiền 37.708 triệu đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Cũng nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo, các hội viên Hội khuyến học đã nỗ lực gây dựng trong 20 năm qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới các cấp hội khuyến học trong toàn tỉnh nỗ lực đoàn kết, triển khai các kết luận,

Chi thị của TW về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn liền với sự cần thiết phải học tập suốt đời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan để đưa ra những mô hình mới, các làm hay, mô hình học tập tiêu biểu, đẩy mạnh các mô hình giáo dục mở; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; tiếp tục củng cố, vận động phát triển xây dựng Quỹ Khuyến học.