Thái Nguyên thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế. Sự sáng tạo và tiên phong của các dự án ý tưởng khởi nghiệp sẽ là giải pháp cho nhiều vấn đề của thực tế, hình thành những mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị tăng trưởng cao.

Các hoạt động diễn ra tại ngày hội là dịp để các cơ quan quản lý, các trường đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhóm khởi nghiệp, sinh viên... cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều nội dung về vai trò tiên phong và động lực của khởi nghiệp. Đặc biệt, tại Vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc.

Sự thành công của Ngày hội là tiền đề quan trọng thúc đẩy gắn kết các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Thái Nguyên từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế, xã hội./.