Ngành Y tế biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu
Các gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu và con công nhân viên chức, lao động ngành Y tế chăm ngoan, học giỏi đã được tuyên dương và khen thưởng tại chương trình.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Y tế Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là thành công trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Nhiều cán bộ, y, bác sĩ đã trở thành những tấm gương sáng, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực, năng động, sáng tạo trong phong trào thi đua.

Hội nghị được tổ chức nhằm biểu dương, nhân rộng gương các gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu trong ngành; từ đó, cổ vũ, động viên công nhân viên chức, lao động trong ngành tiếp tục nỗ lực, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chăm lo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tại chương trình, 24 gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu và 35 cháu là con công nhân viên chức, lao động ngành Y tế chăm ngoan, học giỏi đã được tuyên dương và khen thưởng./.