Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Thái Nguyên năm 2022
Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Các đoàn đã mang đến liên hoan gần 60 tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống đấu tranh cách mạng; ca ngợi về vùng đất, văn hóa, con người Thái Nguyên, thể hiện tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Kết quả liên hoan, Ban tổ chức đã trao các giải cho các tập thể, cá nhân và tiết mục xuất sắc nhất.