Lãnh đạo TP Thái Nguyên kiểm tra các điểm hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 6/11, UBND thành phố đã ra Quyết định thành lập 5 điểm hỗ trợ nhân dân, phòng, chống dịch COVID-19, được đặt tại cửa ngõ giao thông vào thành phố nằm trên địa bàn các phường: Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Long.

Trước đó, ngày 6/11, UBND thành phố đã ra Quyết định thành lập 5 điểm hỗ trợ nhân dân, phòng, chống dịch COVID-19, được đặt tại cửa ngõ giao thông vào thành phố nằm trên địa bàn các phường: Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Long. Các điểm chốt hoạt động 24/24 giờ, có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông qua lại chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Đối với người và phương tiện vào thành phố phải thực hiện khai báo y tế tại điểm hỗ trợ bằng quét mã QR-code hoặc khai báo y tế trên giấy; những người đến từ vùng 3, vùng 4 cần thực hiện xét nghiệm test nhanh miễn phí tại điểm hỗ trợ trước khi vào thành phố Thái Nguyên./.