Lan tỏa từ một dòng họ học tập tiêu biểu
Trao thưởng cho con em dòng họ Thân (Phú Bình) có thành tích cao trong học tập.

Những người thuộc dòng họ Thân của huyện Phú Bình sinh sống chủ yếu ở xã Tân Đức và Dương Thành với 75 gia đình, 311 thành viên. Hằng năm, công tác khuyến học dòng họ Thân luôn được quan tâm chú trọng, duy trì. Dòng họ đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi gia đình về sự cần thiết cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thành viên đối với việc học tập. Nhờ đó, con em trong dòng họ đến tuổi đều được đến trường, không có cháu nào bỏ học.

Ông Thân Thế Hùng, Trưởng dòng họ Thân ở huyện Phú Bình khẳng định: “Chúng tôi giữ vững nề nếp, đưa vào quy chế hàng năm, sinh hoạt cũng như giáo dục truyền thống của ông cha. Chúng tôi thường xuyên phát huy được dòng họ học tập”.

Việc xây dựng và duy trì Quỹ khuyến học được các gia đình trong dòng họ Thân tích cực hưởng ứng. Từ nguồn quỹ đó đã kịp thời khen thưởng con em trong dòng họ có thành tích trong học tập và biểu dương gia đình trong họ là hộ gia đình hiếu học tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Đức, Phú Bình cho biết: “Năm nay, quỹ khuyến học đạt 10 triệu, năm tới có khả năng lên tới 12-13 triệu, đều do bà con trong dòng họ quyên góp, ủng hộ, để làm sao khuyến khích được nhân tài trong dòng họ”.

Em Thân Quỹ Mùi, một học sinh có thành tích cao vừa được dòng họ khen thưởng, chia sẻ: “Đến thế hệ của chúng em phải cố gắng, cũng như gìn giữ truyền thống, xây dựng dòng họ”.

Việc thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong dòng họ Thân đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập của các thế hệ, các thành viên, qua đó đưa dòng họ Thân trở thành một “dòng học học tập” tiêu biểu của địa phương, là tấm gương sáng cho các gia đình và các dòng họ khác noi theo.