ky hop thu 11 hdnd tp thai nguyen khoa xviii thanh cong tot dep
Toàn cảnh kỳ họp

Tại ngày làm việc thứ 2, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung và miễn nhiệm 1 số Ủy viên UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến phần giải trình các vấn đề sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Đề án phát triển giáo dục, đào tạo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi; giải pháp quản lý chất lượng, ngồn gốc các loại thực phẩm chức năng…

Phát biểu tại kỳ họp, lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên đã nêu các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2019.

Với sự thống nhất cao, 100% các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; và 1 số Nghị quyết về thực hiện những dự án trọng điểm trên địa bàn./.