Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về tiến độ triển khai một số dự án, công trình trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, đồng chí Bí thư và Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo và đặt nhiều câu hỏi cụ thể đối với lãnh đạo thành phố, các sở, ngành liên quan của tỉnh về tiến độ triển khai 13 dự án, công trình trọng điểm và các dự án Khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai, thực hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, một số dự án chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu về thời gian.

Đánh giá nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án đầu tư công chậm tiến độ chủ yếu là do năng lực của nhà đầu tư, đơn vị thi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải “công khai, minh bạch” hơn nữa các thông tin này. Đặc biệt lưu ý đối với 28 dự án đang triển khai và 18 dự án đang xin chủ trương đầu tư, đồng chí đề nghị thành phố tập trung rà soát, đánh giá đúng năng lực để quyết định chủ trương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chậm tiến độ không có lý do chính đáng, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích theo quy định của Luật, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị kiên quyết thu hồi nhằm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nhà đầu tư mới có uy tín, có năng lực triển khai, thực hiện các dự án.