Không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng những kết quả mà huyện Phú Lương đã đạt được.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ từ cấp huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các các chương trình, phong trào như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Phú Lương chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Qua đó, đã góp phần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện đã có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xóm đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,12%.

Nhân dịp này, đã có 23 tập thể và 16 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020./.