Không gian Tết Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 16/01-25/01/2023 (tức ngày 25 tháng 12 năm 2022 âm lịch đến hết ngày mùng 04 tháng 01 năm 2023 âm lịch) tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động đón tết, du xuân mà còn góp phần nâng cao giá trị đời sống văn hóa vật chất, tinh thần cho người dân và du khách khi đến với thành phố Thái Nguyên.

Đến với Không gian Tết Quý Mão 2023, du khách có thể thoải mái chụp ảnh với không gian tết 3 miền Bắc, Trung, Nam; được trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của Không gian Tết Quý Mão 2023:

Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”
Không gian Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Sắc xuân thành phố Thái Nguyên”