Khảo sát, xúc tiến và liên kết phát triển du lịch tại thái nguyên
Hiệp hội du lịch tỉnh Phú Yên khảo sát và xúc tiến du lịch tại Thái Nguyên.

Tại chương trình Hai hiệp hội du lịch 2 tỉnh đã thông tin, trao đổi nhanh cho nhau những tiềm năng thế mạnh, giới thiệu, mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp làm du lịch của cả hai địa phương. Đoàn famtrip Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên với gần 40 thành viên là các doanh nghiệp du lịch, lữ hành uy tín của Phú Yên đã khảo sát một số điểm du lịch của Thái Nguyên như: Khu di tích lịch sử quốc gia - Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái, Không gian Văn hóa Trà Tân Cương, Trung tâm Thương mại - Du lịch Dũng Tân. Thông qua chuyến khảo sát làm việc tạo điệu kiện để hội viên hai hiệp hội kết nối, trao đổi sản phẩm, kinh nghiệm làm du lịch, khảo sát, học tập để mở ra những tuyến điểm tham quan chất lượng, phù hợp. Giúp mối liên kết giữa hai Hiệp hội ngày một phát triển bền vững.