Khảo sát để xây dựng mô hình bảo tồn làng văn hóa
Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khảo sát tại xóm Bản Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương.

Xóm Bản Đông sau khi sáp nhập xóm Bản Cái và xóm Thâm Đông, hiện có 137 hộ với 544 khẩu; trong xóm có trên 10 gia đình còn gìn giữ ngôi nhà sàn. Xóm có đặc sản lúa nếp và người dân vẫn duy trì làn điệu Hát Then của đồng bào dân tộc Tày. Tuyến đường kết nối từ xóm đến điểm du lịch cộng đồng, từ cánh đồng lúa Nếp vải đến hồ Na Mạt và Di tích lịch sử nơi thành lập chính quyền cách mạng đầu tiên của huyện Phú Lương khá thuận lợi…

Thông qua buổi khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ trình cấp trên có chính sách bảo tồn làng văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực xóm Bản Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương./.