Khai thác, sử dụng hiệu quả công trình nước sạch
Công trình nước sạch đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước sinh hoạt đối với gần 50 hộ dân tộc Mông.

Đây là dự án rất cấp thiết đối với xã Văn Lăng, bởi người dân xóm xóm Khe Mong đang thiếu nước sạch sinh hoạt. Đường dẫn nước tự chảy được đầu tư từ năm 1995 đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Công trình nước sạch hiện tại đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước sinh hoạt đối với gần 50 hộ dân tộc Mông ở khu vực này.

Qua khảo sát công trình, Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị địa phương cũng như bà con khu vực hưởng lợi từ công trình tiếp tục giữ gìn môi trường, bảo vệ công trình cũng như sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, tránh gây ảnh hưởng tới đầu nguồn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần xây dựng quy chế quản lý, vận hành thống nhất, để khai thác, sử dụng có hiệu quả đối với công trình nước sinh hoạt tập trung, chủ động khắc phục sửa chữa kịp thời nếu có hư hỏng./.