Hướng tới phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường
Hội nghị BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV thành ủy Thái Nguyên.

Trên cơ sở đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết nhất trí của nhân dân, thành phố Thái Nguyên trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới thành phố Thái Nguyên quan tâm hướng tới phát triển công nghiệp sạch thân thiện với môi trường, từng bước phát triển công nghiệp công, nghệ cao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án dịch vụ du lịch có tầm cỡ khu vực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, chất lượng cao theo định hướng phát triển đô thị thông minh. Để tạo thuận lợi cho thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã làm rõ một số nội dung, đề xuất kiến nghị của thành phố Thái Nguyên.