hop to bien tap van kien dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx 77974
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kì 2020-2025 chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ biên tập.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập đã thảo luận, đóng góp ý kiến, tham mưu xây dựng nội dung của dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; dự thảo Nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập. Đồng thời tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu 3 nhóm xây dựng dự thảo báo cáo chủ động họp nhóm, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo nội dung, ngoài ra vẫn cần đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống dịch bệnh. Khẩn trương có báo cáo tiến độ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, trong thời gian tới cần chuẩn bị các nội dung cho phiên khai mạc, bế mạc Đại hội; tham mưu dự kiến các ngành, lĩnh vực, địa phương sẽ tham luận tại đại đội.

Bên cạnh đó, hôm nay, 15/4 cũng là ngày cuối cùng đăng tải Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Vì thế ngay sau khi nhận được các ý kiến đóng góp cần khẩn trương tổng hợp đầy đủ làm cơ sở để tiếp thu có chọn lọc và tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp.