hop to bien tap van kien dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx
Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Biên tập đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về từng nội dung cụ thể của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội, nhằm đảm bảo báo cáo ngắn gọn, đầy đủ nội hàm, có điểm nhấn ở mỗi lĩnh vực. Trong đó, rà soát, sửa lại một số từ ngữ của chủ đề Đại hội; đánh giá về kết quả thực hiện 15 chỉ tiêu của nhiệm kỳ vừa qua; làm rõ thêm một số hạn chế, thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các thành viên cũng có ý kiến về nội dung 3 đột phá phát triển, nhất là quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập đã có nhiều cố gắng trong xây dựng dữ liệu, đề cương, Dự thảo Báo cáo chính trị. Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu các thành viên rà soát lại một số câu, từ; tiếp tục nghiên cứu, tham khảo Báo cáo chính trị Đại hội của các địa phương khác; các ngành rà lại số liệu đánh giá kết quả 5 năm qua và xác định chỉ tiêu 5 năm tới, trên cơ sở đó hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trước ngày 5/2 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi xin ý kiến nhân dân toàn tỉnh./.