Không thể phủ nhận sự thật lịch sử và đảo ngược chân lý
Hội thảo bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1930 - 2022.

Cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên giai đoạn 1930 – 2022 gồm 3 phần, 6 chương phản ánh các thời kỳ, các giai đoạn phát triển của Đảng bộ thành phố.

Hội thảo là bước chuẩn bị quan trọng để cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên, giai đoạn 1930-2022” được xuất bản đúng dịp Lcông bố Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc Thị xã Phổ Yên; thành lập Thành phố Phổ Yên và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất ( lần 3) vào tháng 10 tới.