Hội Nhà báo tỉnh thực tế một số công trình trọng điểm tại thành phố Thái Nguyên
Hội Nhà báo tỉnh thăm công trình Cầu Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã đi thực tế tại một số dự án, như: Dự án đường Bắc Sơn kéo dài; Công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2; Công trình xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc (thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc); Công trình xây dựng cầu Huống Thượng (thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên). Tại các nơi đến thực tế, lãnh đạo TP. Thái Nguyên thông tin về quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện từng dự án. Đáng chú ý, các công trình thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc đến nay 13/13 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tạo diện mạo mới cho mỹ quan đô thị thành phố. Đối với Dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đã hoàn thành trên 90% hạng mục xây lắp, chỉ còn một số hạng mục nhỏ, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2022. Chuyến công tác là hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh, tạo điều kiện để các nhà báo thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng cao; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên, liên chi hội, chi hội, giữa hội viên với tổ chức Hội.