hoi nghi truc tuyen cua uy ban quoc gia ve chinh quyen dien tu thoi su toi 268
Toàn cảnh buổi họp trực tuyến

Theo xếp hạng mức độ phát triển chính phủ điện tử do Liên Hợp Quốc đánh giá, tính đến hết tháng 7/2020 Việt Nam đã tăng 2 bậc và đang đứng thứ 86/193 quốc gia; đứng thứ 6/11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam là 0,0667, thuộc nhóm Quốc gia ở mức Cao. Trong các chỉ số thành phần Việt Nam có cải thiện vượt bậc chỉ số Hạ tầng viễn thông và chỉ số nhân lực. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã kết nối đến 100% các bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; trên 82% các Bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp dữ liệu; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước đạt trên 15%.

Theo xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 12.Tỉnh đã hoàn thành một số chỉ tiêu ttrong Nghị quyết 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết số 17 của Chính phủ cần có lộ trình cụ thể để tiếp tục xây dựng Chính phủ điện tử. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao trong chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.