Gỡ khó quy hoạch để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới
Xã Tiên Hội hiện chưa có quy hoạch nghĩa trang

Được chọn để xây dựng trở thành xã nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên, đến thời điểm này Tiên Hội vẫn đang chậm tiến độ bởi chưa có quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và quy hoạch nghĩa trang.

Ông Trần Xuân Hoan, xóm Tiên Trường 1, xã Tiên Hội cho biết: “Từ năm 2012 đã xác định có một nghĩa trang tập trung của xã, các xóm đều tập trung về đây. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thiện được.”

Việc điều chỉnh, quy hoạch lại chậm cũng đang ảnh hưởng đến việc triển khai dự án phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới của Tiên Hội. Do quy hoạch cũ từ giai đoạn trước không đáp ứng đòi hỏi thực tế hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Giàu, xóm Trung Na, xã Tiên Hội nêu mong muốn: “Chúng tôi rất mong được quy hoạch lại đường nông thôn mới để bà con sản xuất nông nghiệp phát triển hơn.”

Ông Hoàng Văn Kim, Giám đốc Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Kim Sơn cho biết: “Xã đã rất tích cực giải phóng mặt bằng để chúng tôi thi công, đến nay được khoảng 70% . Công trình này không được tiền đền bù cho nhân dân. Hiện có gia đình đồng thuận hiến đất, có gia đình chưa đồng thuận nên chúng tôi chưa triển khai xong công trình này.”

Gỡ khó quy hoạch để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới
Đến nay, quy hoạch xây dựng xã NTM trên địa bàn huyện Đại Từ còn bộc lộ nhiều hạn chế

Theo đánh giá, nhìn chung các quy hoạch xây dựng xã NTM được phê duyệt trong giai đoạn đầu về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, là cơ sở cho việc thiết lập những đề án xây dựng NTM cấp xã. Tuy nhiên đến nay, các quy hoạch này đã bộc lộ nhiều hạn chế, thể hiện rõ nhất là tính khớp nối, liên kết còn thấp, phải quy hoạch lại. Đây là vấn đề các xã đang cố gắng giải quyết.

Ông Trần Đức Quý, Chủ tịch UBND xã Tiên Hội cho biết: “Từ năm 2017 lập quy hoạch, đến năm 2020, do địa bàn Tiên Hội là địa phương trung tâm của huyện, đã có nhiều thay đổi, như: các dự án của huyện đầu tư trên địa bàn, các công trình địa phương thực hiện đầu tư có ảnh hưởng đến việc điều chỉnh quy hoạch.”

Gỡ khó quy hoạch để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới
Huyện Đại Từ đang chỉ đạo triển khai sớm những dự án, công trình trong quy hoạch

Để gỡ vướng cho các địa phương, ngoài việc chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị tư vấn và địa phương, huyện Đại Từ cũng đang chỉ đạo triển khai sớm những dự án, công trình đã rõ và sẽ nằm trong quy hoạch mới khi được hoàn thiện điều chỉnh.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết các giải pháp của địa phương trong thời gian tới, đó là: “Giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc quy hoạch trước đây không đảm bảo, nay cũng đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế, với sản xuất cũng như phù hợp với nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội ở vùng đó.”

Việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông thôn phù hợp, sát với thực tế sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM bền vững. Vì vậy các sở, ban, ngành cần hỗ trợ tích cực cho các địa phương để sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh hơn nữa mục tiêu xây dựng NTM./.