Đối thoại về "Sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng"
Hội nghị Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về “Sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng”.

Các đại biểu đã thảo luận, đối thoại trực tiếp về một số vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng như: bản quyền về tác giả, nhượng quyền thương mại, quản lý các sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,…

Những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên, quy chuẩn về chế biến trà để quản lý chất lượng, việc hỗ trợ triển khai chương trình đảm bảo đo lường…

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp thu, trao đổi và giải đáp các ý kiến, kiến nghị, để từ đó có những giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững./.