Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong ngành tài chính - đã psts 30.8
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: thu ngân sách ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; chi ngân sách đạt gần 7.450 tỷ đồng, bằng trên 64% dự toán HĐND tỉnh giao. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước của tỉnh; công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý giá và tài chính doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được Sở Tài chính chú trọng thực hiện hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn thảo về một số nội dung chính như: vấn đề thẩm định tài chính, quản lý giá và quản lý tài sản công, định mức phân bổ chi ngân sách; vấn đề giá và đấu giá đất; công tác thanh tra tài chính, tham mưu bố trí kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ngành Tài chính đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Sở Tài chính chú trọng hơn nữa vấn đề xác định giá đất tại các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường hiệu quả quản lý tài sản công; đặc biệt là tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh./.