Đại hội XIII của Đảng thảo luận các văn kiện tại hội trường (CTTS 28-1)

Theo đó, nhiều vấn đề mới của thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước đang đặt ra được đề cập đến trong các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội như chuyển đổi số, nền kinh tế số, vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề kinh tế tri thức, các định hướng phát triển trong 10, 20 năm và tầm nhìn đến năm 2045, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu định hướng phát triển đất nước trong tình hình mới… là những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết: "Một trong những điểm nhấn trong Văn kiện trình tại Đại hội XIII đã xác định rất rõ mục tiêu phát triển toàn diện con người. Mục tiêu phát triển toàn diện con người đang từng bước trở thành chiến lược trọng tâm của phát triển kinh tế xã hội và khi coi con người và công nghệ là mục tiêu của sự phát triển thì đây là chiến lược bền vững của đất nước. Và sự ngang bằng của đất nước chúng ta sẽ ngang bằng với thế giới".

Đại hội XIII của Đảng thảo luận các văn kiện tại hội trường (CTTS 28-1)
Đại biểu đoàn Thái Nguyên nghe báo cáo, tham luận về các nội dung, nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội XIII

Sau gần 2 ngày làm việc tại hội trường, Đại hội đã nghe tổng cộng 36 tham luận của các đại biểu đến từ các Đảng bộ trực thuộc Trung ương bao quát trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực, các vùng, miền trong cả nước. Nội dung các tham luận tại Đại hội đã thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, các kinh nghiệm thực tiễn được rút ra và các đề xuất, kiến nghị với Trung ương. Tinh thần làm việc thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm của các phiên thảo luận được các đại biểu đánh giá cao.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét về nét mới của các tham luận tại Đại hội lần này: "Nét mới và chúng tôi ấn tượng nhất của các tham luận nhiệm kỳ này là thay vì các tham luận báo cáo về thành tích thì kỳ này đã tập trung vào phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại. Trên cơ sở đó, rút ra kinh nghiệm, bài học để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Thứ 2, các tham luận đã đề ra được mục tiêu và nhiệm vụ đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể sẽ thực hiện. Thứ 3 chúng tôi cảm nhận được đó là rất nhiều tham luận đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo. Đây chính là những kinh nghiệm thực tiễn giúp các địa phương có thể học tập, áp dụng theo điều kiện thực tế phù hợp tại cơ sở".

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại hội trường, nghe báo cáo công tác nhân sự, thảo luận, biểu quyết số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Cũng trong chiều ngày 28/01, các đại biểu dự đại hội tiến hành thảo luận tại các đoàn đại biểu về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nghiên cứu danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.