Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Những con số đáng chú ý về nhân sự Đại hội
Đại hội XIII có số đại biểu đông nhất nhất trong các kỳ Đại hội với trên 1.500 đại biểu

Theo Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Đại hội XIII có số đại biểu đông nhất nhất trong các kỳ Đại hội với trên 1.500 đại biểu, số đại biểu được triệu tập tại Đại hội XIII tăng gần 80 đại biểu so vối Đại hội XII. Có 3,59 % đại biểu dưới 40 tuổi, 0,19% đại biểu trên 70 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi.

Trong tổng số 1587 đại biểu dự Đại hội, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu được bầu tại các Đại hội trực thuộc Trung ương 87,02%. Đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; Đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; Đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu Nhà giáo ưu tú: 0,82%; Đại biểu Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú: 0,95%

Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Những con số đáng chú ý về nhân sự Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (áo xanh) trong phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo Ban Tổ chức Trung ương, với việc lựa chọn và bầu các đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng, có đủ “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu” góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội. Trong đó, đáng chú ý về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 100% đại biểu có trình độ Đại học trở lên; Về trình độ chính trị, có đến 99,49% đại biểu có trình độ cử nhân chính trị hoặc cao cấp chính trị. Về độ tuổi các đại biểu, độ tuổi trung bình các đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi. Với sự chuẩn bị về nhiều mặt trong những ngày qua, ngày 26/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể./.