Đại hội XIII của Đảng - Kỳ đại hội mang ý nghĩa lịch sử
Đại hội XIII đã xác định mục tiêu trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, những thập niên tới với những mục tiêu rất cụ thể và tầm nhìn dài hạn.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Khác với những kỳ đại hội trước, đại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới với những mục tiêu rất cụ thể và tầm nhìn dài hạn.

Tiến sĩ Bùi Đình Hòa, nguyên Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên chia sẻ suy nghĩ: “Lần này chúng ta có mục tiêu dài hơn, 10 năm thậm chí đến 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Chúng ta phấn đấu khi đó Việt Nam trở thành 1 quốc gia hùng mạnh, là một nước có nền kinh tế phát triển. Với một chiến lược phát triển lâu dài như vậy thì tôi kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam đến 10 năm tiếp theo, thậm chí đến năm 2045 chúng ta sẽ đạt niềm hy vọng như mong muốn”.

Đại hội XIII cũng đánh dấu một bước chuyển mới về nhận thức của Đảng trong phương thức phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Lần đầu tiên, "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được đưa vào chủ đề của đại hội và nhắc đến nhiều lần trong Báo cáo Chính trị tại đại hội.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Toàn, Giảng viên chính trị học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên khẳng định: “Đây là mục tiêu chiến lược cháy bỏng của Đảng, của dân tộc ta. Với vị thế như của dân tộc ta hiện nay thì đây sẽ là một động lực để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện để mong muốn đó thành hiện thực”.

Đại hội XIII của Đảng - Kỳ đại hội mang ý nghĩa lịch sử
Công tác nhân sự có quy trình đặc biệt với 5 bước lựa chọn từ cơ sở đã góp phần then chốt làm nên thành công của Đại hội XIII của Đảng

Xác định “cán bộ là then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, công tác nhân sự tại đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm đặc biệt và đã thành công với kết quả tốt đẹp. Trong 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khoá XIII có 120 Ủy viên Trung ương tái cử, 80 Ủy viên trúng cử lần đầu. 10 trường hợp “đặc biệt”, gồm cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương khoá XII tái cử và người lần đầu tham gia Trung ương đều trúng cử với tín nhiệm cao.

Có thể nói, thành công của công tác nhân sự xuất phát từ quy trình đặc biệt với 5 bước lựa chọn từ cơ sở, qua đó đã sàng lọc, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, đảm bảo về đạo đức, phẩm chất, lối sống, năng lực, sở trường công tác cũng như triển vọng phát triển.

Đồng chí Triệu Văn Lũy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Đồng Hỷ cho biết: “Chúng tôi thấy rằng Trung ương làm công tác nhân sự rất bài bản, đúng quy trình, chặt chẽ. Và cũng như lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì công tác nhân sự rất quan trọng, nó quyết định thành công của công tác lãnh đạo của Đảng”.

Đại hội XIII cũng là kỳ đại hội để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử. Tại phòng họp ở Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, ngay khi xuất hiện trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng do biến chủng virus SARS-CoV-2, những cuộc họp khẩn ngay bên lề đại hội đã lập tức được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, cùng lãnh đạo các bộ ngành và địa phương có dịch. Cũng từ đây, thông điệp của Chính phủ được truyền đi mạnh mẽ: Thần tốc chống dịch, giữ chắc vành đai an toàn dịch tễ. Quyết liệt phòng, chống COVID-19 nhưng không quên lo Tết cho dân.

Ông Nguyễn Trường Kháng, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Điều ấy khẳng định cái nghị lực, ý chí, phương pháp làm việc của các đồng chí lãnh đạo. Đặc biệt những người được giao nhiệm vụ lo lắng cho đại hội, cho quốc tế dân sinh và phòng, chống dịch bệnh”.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo Chính trị. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Xuân Tân Sửu đang về, mang theo những điều tốt lành, Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, càng nhân lên niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước.