Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Đại hội lần thứ VIII

1 kết quả
Đại hội lần thứ VIII, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội lần thứ VIII, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 6/3, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đại diện Đảng ủy ...
    Trước         Sau