Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn
Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Hội hiện có gần 1.500 hội viên sinh hoạt tại 103 cơ sở hội, 5 năm qua, Hội cũng đã vận động 163 hội viên tham gia hiến gần 56.000m2 đất và tài sản trên đất; tham gia 360 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Tại các cơ sở hội, hội viên chủ động giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi và và tiền mặt không lấy lãi, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nhờ được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Bình xét tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi, toàn Hội có gần 100 gia đình đạt tiêu chí với thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, tiêu biểu trong công tác hội nhiệm kỳ vừa qua.