Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP 05/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020. Ngày 16/10/2020, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành Văn bản số 3835/BTC về việc phát động tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 781/STP-PBGDPL ngày 23/10/2020 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đề nghị quan tâm "hưởng hứng cuộc thi".

Đối tượng tham gia dự thi gồm người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung cuộc thi tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Thời gian thi là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 20/10 và kết thúc vào ngày 20/11/2020.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tham gia tìm hiểu chi tiết về thể lệ cuộc thi và đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx