cuc thue tinh tong ket nhiem vu cong tac thue nam 2016
Cán bộ Cục Thuế tỉnh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế. Ảnh: Bùi Thế

Năm 2016, Ngành Thuế Thái Nguyên đã thu được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong năm, Ngành Thuế thu ngân sách Nhà nước đạt trên 7.760 tỷ đồng, đạt 169% so với dự toán của Bộ Tài chính giao và đạt 158% so với dự toán của tỉnh giao và bằng 131% so với cùng kỳ. 12/12 đơn vị thu thuộc Cục Thuế hoàn thành vượt mức dự toán được giao; thu ngân sách khối tỉnh tại Văn phòng Cục đạt trên 5.110 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn khối huyện đạt trên 2.650 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2017, Ngành Thuế tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ và bao quát các nguồn thu; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trốn thuế, lậu thuế, gian lận về thuế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các hoạt động vi phạm về thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính về thuế; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm. Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo; rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, nhất là những nguồn thu mới phát sinh…

Nhân dịp này, đã có 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 56 tập thể và 145 cá nhân được nhận Giấy khen của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn./.