Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 ( Ps thơi su 23 9)
Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại tỉnh Thái Nguyên và thời gian thực hiện kiểm toán cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn. Theo đó, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết tại một số sở, ngành, địa phương, đơn vị và một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2019 và kiểm toán một số nội dung, chương trình quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương được kiểm toán đợt này chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phối hợp làm việc với đoàn Kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo trung thực, khách quan, thực hiện nghiêm quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán, đảm bảo công tác kiểm toán đạt nội dung, yêu cầu đã đề ra; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ các vấn đề còn vướng mắc./.