chu trong phat trien san xuat nong nghiep an toan theo huong ben vung

Đ.c Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái) thăm, kiểm tra tại Cơ sở nuôi cá lồng Hồ Núi Cốc của Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Thái Nguyên. Ảnh: Bá Hoàng

Đoàn đã thăm quan, kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc, Hợp tác xã nông nghiệp Chung Na, Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Hùng Sơn, Công ty nấm Phú Gia, huyện Đại Từ, Cơ sở nuôi cá lồng Hồ Núi Cốc, Trung tâm giới thiệu và phân phối các sản phẩm nông nghiệp an toàn của Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Thái Nguyên và Hợp tác xã chè Minh Thu, thành phố Thái Nguyên.

Tại các địa điểm, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình sản xuất của các đơn vị, lắng nghe những chia sẻ của doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất nông sản an toàn như thị trường tiêu thụ, nguồn vốn, cơ chế chính sách…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Chia sẻ với khó khăn của các đơn vị, đồng chí trực tiếp yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này. Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục có những đầu tư, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, tiếp tục phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch đến gần hơn với người tiêu dùng trong thời gian tới./.