Duy trì sản xuất trong nắng nóng - đã psts 4.7
Từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các đợt nắng nóng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy gần 39.000ha lúa, trên 4.200ha ngô, trên 3.800ha rau màu các loại. Theo dự báo, hiện tượng thời tiết nắng nóng cực đoan sẽ còn tiếp diễn trong một vài tháng tới. Cùng với việc áp dụng các giải pháp, khuyến cáo của ngành chức năng, mỗi người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phương án sản xuất hợp lý và đảm bảo sức khoẻ trong quá trình lao động, nhất là vào những đợt nắng nóng cao điểm./.