Gắn bó, vững vàng nơi đảo xa
    Trước         Sau