Cần sớm bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục
Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có 2 tác phẩm đạt giải bạc, 1 giải đồng và giải thưởng tôn vinh giọng đọc vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm tham dự có chất lượng vượt trội về nội dung, đề cập đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, trong đó nổi bật là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Về hình thức, đa số tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện những thế mạnh của phát thanh. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV đã trao 1 giải đặc biệt, 28 giải Vàng, 58 giải Bạc, 71 giải Đồng, nhiều giải Khuyến khích và các hạng mục giải thưởng khác. Tham gia liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. (Kết quả có 2 tác phẩm đạt giải bạc ở thể loại phóng sự và chuyên đề, 1 giải đồng thể loại kịch truyền thanh và giải thưởng tôn vinh giọng đọc vàng). Các giải thưởng của Liên hoan đã tôn vinh tài năng, sự sáng tạo tinh thần dấn thân, yêu nghề của các nhà báo.