RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 16/02/2019 04:57 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”

22:27 | 15/05/2018

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Ngày 15/5, tại trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức triển lãm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hoá kiệt xuất”.

Buổi triễn lãm đã trưng bày hơn 230 bức ảnh và tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo 4 chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh- Nhà văn hoá kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại và Thái Nguyên thực hiện “Đẩy mạnh học tập, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm là hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa chính trị, nhằm mục đích giáo dục tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân. Góp phần thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 23 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nhân dịp này, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao tặng 150 cuốn tư liệu về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhà trường, và bộ sưu tập gồm 79 chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.

Đỗ Nhung

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018