RSS Youtube Facebook

Thứ tư 08/04/2020 03:45 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

08:22 | 17/05/2017

Nhân dịp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTW, BQP) chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là CVĐ) và gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến (ĐHTT) toàn quân thực hiện CVĐ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), đã trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về nội dung này.  

Phóng viên (PV):Thưa đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT, có quan điểm cho rằng, việc thực hiện CVĐ thời gian qua trong toàn quân thực chất là một đợt sinh hoạt chính trị trên lĩnh vực đạo đức. Đồng chí có thể chia sẻ quan điểm về vấn đề này?

Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Nhận thức như vậy là đúng, nhưng chưa toàn diện, bởi Trung ương triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với chủ trương: Yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo cụ thể hóa, hiện thực hóa bằng nhiều nội dung, phương pháp, hình thức hiệu quả thiết thực, bám sát thực tiễn ở cơ sở.

Với tinh thần đó, 3 năm trước, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (ngày 14-5-2011) của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng (gọi tắt là NQTW4 khóa XI); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, Thường vụ QUTW đã ban hành Chỉ thị 788-CT/QUTW về phát động CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là sự vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, CVĐ này không chỉ tập trung vào lĩnh vực đạo đức (hiện nay là tư tưởng, đạo đức, phong cách), mà còn lồng ghép và cụ thể hóa bằng hai thành tố rất quan trọng là "phát huy truyền thống" và "cống hiến tài năng". Đây là những nội dung cốt lõi, đặc biệt quan trọng để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Nói cách khác, CVĐ trong quân đội là một bước cụ thể hóa, có chung mục đích với các Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị (là rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, đảng viên, quần chúng), nội hàm và nội dung thể hiện rõ tính đặc thù của hoạt động quân sự trong tình hình mới.

Chấp hành Chỉ thị của Thường vụ QUTW, hướng dẫn của TCCT, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã nghiêm túc quán triệt; tổ chức phát động CVĐ ở các cấp; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân niềm vinh dự, tự hào về bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, là đội quân của dân, do dân và vì dân; lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ đó, khơi dậy và phát huy cao độ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý thức, trách nhiệm, tài năng, sức sáng tạo to lớn của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cơ quan chính trị các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu của CVĐ theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả” phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện; đặc biệt đã gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện CVĐ với thực hiện NQTW4 (khóa XI) và NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, hạn chế, khuyết điểm. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân xây dựng chương trình hành động, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện, gắn với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho CVĐ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

toan quan day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh phan dau xung danh bo doi cu ho trong thoi ky moi

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chiều 16-5, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT dẫn đầu đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Tuấn Huy.

PV: Thưa đồng chí, với ý nghĩa và cách triển khai như vậy, CVĐ đã thực sự đi vào cuộc sống của bộ đội, cũng như các lĩnh vực hoạt động quân sự?

Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Kết quả đạt được thể hiện rất rõ ở tất cả các cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong toàn quân. Đến nay, từ cơ sở đến cấp trực thuộc QUTW đã tổ chức hội nghị sơ kết và biểu dương các ĐHTT, qua đó, chúng ta thấy rõ kết quả to lớn của CVĐ này.

Còn nếu đánh giá ở cấp toàn quân, có thể khẳng định: Sau 3 năm quán triệt và triển khai thực hiện, CVĐ đã trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng; đồng thời CVĐ lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

CVĐ đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị VMTD; nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, nhận thức nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Đảng bộ Quân đội và toàn quân gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện NQTW4 (khóa XII), tập trung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy; coi trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả. Toàn quân đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu về sự tận tụy trong công việc, chân thành, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, là hạt nhân đoàn kết trong chi bộ, đơn vị.

Cùng với đó, CVĐ đã góp phần gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức… với định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, củng cố niềm tin, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo; chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu lệch lạc, sai trái và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, chống phá quân đội, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; bảo đảm cho Quân đội ta luôn thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, của nhân dân trong thời kỳ mới. Trên tất cả các mặt công tác, các nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đều hoàn thành tốt và xuất sắc, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển, đảo.

Trong 3 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn coi trọng việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân ĐHTT trên các lĩnh vực, các mặt công tác. Nhiều ĐHTT tiếp tục giữ vững và không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, đã xuất hiện nhiều ĐHTT mới tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Và dịp này, đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, QUTW, BQP tổ chức gặp mặt, tôn vinh các ĐHTT toàn quân, cũng là một dịp ghi nhận, làm cho các ĐHTT tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và xã hội.

PV: “Bộ đội Cụ Hồ” là tên gọi mà nhân dân quý mến dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội. Trong triển khai thực hiện CVĐ, toàn quân đã có những giải pháp gì để gìn giữ, tăng cường quan hệ máu thịt quân-dân, phát huy hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, thưa đồng chí?

Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” là phần thưởng cao quý mà nhân dân dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội. Đó cũng là mục tiêu cao nhất chúng ta cần phấn đấu trong thực hiện CVĐ "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Vì lẽ đó, CVĐ được xác định có ý nghĩa quan trọng, góp phần để quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quân-dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thời kỳ mới.

Mối quan hệ máu thịt quân-dân được tăng cường trên cơ sở sự nhất trí về chính trị tinh thần, thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. CVĐ trở thành điều kiện thuận lợi, động lực để thực hiện chức năng đội quân công tác, toàn quân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đơn vị dân vận tốt”, thường xuyên duy trì nền nếp, hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giải quyết các vụ việc phức tạp và thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả thiết thực.

Điển hình, hệ thống Đài thông tin Biên phòng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên biển của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Quân chủng Phòng không-Không quân… đã giúp ngư dân thêm yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và củng cố tình đoàn kết quân-dân ở nơi đầu sóng, ngọn gió. BĐBP các tỉnh biên giới tổ chức tốt Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, Quân khu 9 với mô hình "Tết quân dân"...

Lực lượng quân y làm nòng cốt trong thực hiện Chương trình quân-dân y kết hợp, trực tiếp tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của công tác y tế, đặc biệt ở tuyến cơ sở; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh..., góp phần củng cố ngày càng vững chắc “thế trận lòng dân” trong tình hình mới. Cùng với đó, toàn quân đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; chế độ chính sách đối với người có công, người trực tiếp tham gia kháng chiến, các đối tượng đặc thù…; chăm lo xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà cho người nghèo.

Chương trình “Bò giống giúp đồng bào biên giới” của Tập đoàn Viễn thông Quân đội; “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” của Quân khu 5; “Nâng bước em tới trường” của BĐBP; “Mỗi sáng làm việc sớm hơn 30 phút” để nhiều bệnh nhân được khám bệnh sớm của Viện Y học cổ truyền Quân đội; mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của Thanh niên Quân đội và nhiều mô hình khác đạt kết quả thiết thực, mang lại ý nghĩa xã hội to lớn. Có thể nói, thông qua các hoạt động, phẩm chất và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

PV: Thời gian tới, để phát huy thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, CVĐ sẽ được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với các giải pháp như thế nào, hướng vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Những năm tới, cùng với thuận lợi là cơ bản, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; những tiêu cực xã hội..., tác động đến nhận thức tư tưởng, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tác động trực tiếp đến quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Quân đội đang trong quá trình chấn chỉnh tổ chức, lực lượng; một số quân, binh chủng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại... là những nhân tố, yếu tố tác động đa chiều đến việc thực hiện CVĐ trong thời gian tới.

Để CVĐ đạt hiệu quả ngày càng cao, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CVĐ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện CVĐ, kết hợp chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, NQTW4 (khóa XII), các CVĐ, các phong trào thi đua. Tập trung giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội nhận thức sâu sắc những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ theo kết luận của Thường vụ QUTW, cốt lõi là phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng huấn luyện bộ đội. Tăng cường rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp tác phong chính quy, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai, cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan chính trị các cấp, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, của các tổ chức quần chúng trong đơn vị để CVĐ được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực hơn, với tầm cao hơn. Cần tích cực đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các phóng sự, bài viết tuyên truyền đậm nét về gương ĐHTT, “người tốt, việc tốt”. Phát huy sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên, khích lệ các ĐHTT giữ vững và phát huy thành tích, nhân rộng, lan tỏa thành phong trào để cán bộ, đảng viên và quần chúng thi đua phấn đấu học tập, làm theo, đuổi kịp và vượt ĐHTT.

Một việc hết sức quan trọng là phải thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, đột xuất; cá nhân làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ... Kiên quyết đấu tranh, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quan tâm, bệnh hình thức; khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVĐ. Định kỳ tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, để CVĐ liên tục phát triển đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ.

Gặp mặt, tôn vinh ĐHTT toàn quân thực hiện CVĐ lần này là dịp để QUTW, BQP đánh giá ý nghĩa chính trị và hiệu quả sau 3 năm thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ đạt được những thành tích mới cao hơn. Nhân dịp này, QUTW, BQP kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn quân đoàn kết, kiên định, vượt mọi khó khăn, hiểm nguy, vững vàng mục tiêu, lý tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT!

Theo Nguyễn Quang/QĐND