trien khai chuyen de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh da ps
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước gắn với việc thực hiện phương châm hành động xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh.

Việc lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII cũng được quán triệt tại hội nghị. Trên cơ sở các nội dung đã được triển khai, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở trong thời gian tới./.