RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 19/01/2020 00:51 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

HĐND tỉnh Thái Nguyên khảo sát công tác cải cách hành chính

16:05 | 09/05/2019

Ngày 7/5, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Nghị quyết số 02/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên tại huyện Định Hóa và thị xã Phổ Yên. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ khảo sát số 2 làm việc tại một số đơn vị ở thị xã Phổ Yên.

hdnd tinh thai nguyen khao sat cong tac cai cach hanh chinh
Toàn cảnh hội nghị

Đối với thị xã Phổ Yên: Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của thị xã Phổ Yên đã đạt nhiều kết quả tích cực, luôn đứng trong tốp đầu các địa phương, đơn vị của tỉnh. Từ năm 2016 - 2018, đã có gần 650.000 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết, trong đó, tỷ lệ quá hạn, phải trả lại thấp. Đoàn khảo sát đã tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại như: ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước còn nhiều hạn chế; việc triển khai và thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 hiệu quả thấp; mối quan hệ giải quyết công việc giữa UBND cấp xã, các phòng chuyên môn cấp huyện và chi nhánh văn phòng đất đai. Trong chương trình, Đoàn khảo sát cũng nắm bắt về kết quả triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Đối với huyện Định Hóa: Theo báo cáo giai đoạn 2016 - 2018 của UBND huyện Định Hóa và các địa phương được khảo sát cơ bản hoàn thành các mục tiêu cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tiếp nhận và giải quyết trên 288.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt mức cao. Việc thực hiện Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh đã được huyện thực hiện tốt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng yêu cầu, quy định. Hoạt động khảo sát này nhằm phục vụ Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

* Tiếp tục hoạt động khảo sát của HĐND tỉnh tại các địa phương về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2018 và thực hiện Nghị quyết số 02/2018 của HĐND tỉnh, trong 2 ngày 8 và 9/5, tổ khảo sát số 1 do đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Võ Nhai; tổ khảo sát số 1 do đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Phú Bình.

hdnd tinh thai nguyen khao sat cong tac cai cach hanh chinh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Thúy

Tại huyện Võ Nhai: Qua khảo sát cho thấy, giai đoạn 2016 - 2018, công tác cải cách hành chính luôn được huyện Võ Nhai chủ động xây dựng kế hoạch, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân đến làm việc. Trong đó, tại cấp huyện đã tiếp nhận gần 6.600 hồ sơ, giải quyết đúng hạn gần 6.000 hồ sơ; tại cấp xã tiếp nhận trên 240.300 hồ sơ, giải quyết đúng hạn gần 240.000 hồ sơ.

Huyện Võ Nhai đã đề nghị UBND tỉnh sớm công bố thủ tục hành chính liên thông của các sở, ngành và cấp xã; tiếp tục quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, các trang thiết bị cho các xã; có kinh phí hỗ trợ cán bộ làm về lĩnh vực tài nguyên môi trường,...

Về thực hiện Nghị quyết 02 quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, hiện nay, Võ Nhai đã thực hiện giải quyết được 7 trường hợp thôi việc và nghỉ chế độ, với tổng kinh phí trên 705 triệu đồng, đang lập hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định 2 trường hợp.

Tại huyện Phú Bình: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, công tác cải cách hành chính của huyện Phú Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Điểm nhấn trong đó là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân tổ chức. Trong 3 năm, đã có trên 180.000 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết với tỷ lệ trả đúng hạn đạt trên 99%.

Tại buổi khảo sát, Đoàn cũng chỉ ra những mặt hạn chế, vướng mắc còn tồn tại. Cụ thể, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại Phú Bình còn thấp, tỷ lệ hồ sơ trả lại cao; vẫn phát sinh thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã chưa linh hoạt; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước còn nhiều hạn chế…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 02, năm 2018, trên địa bàn huyện Phú Bình đã có 12 trường hợp và năm 2019 có 16 trường hợp được giải quyết nghỉ chế độ theo Nghị quyết 02.

Tại huyện Đồng Hỷ: Qua khảo sát cho thấy, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính được huyện Đồng Hỷ quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, việc công khai thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch; đội ngũ cán bộ công chức được nâng cao về chất lượng, nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân. Số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn chiếm tỷ lệ cao, cấp huyện đạt gần 29.200 hồ sơ, cấp xã trên 151.500 hồ sơ. Về việc thực hiện Nghị quyết 02 được huyện quan tâm triển khai; đã sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng yêu cầu, quy định.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát và đại diện huyện Đồng Hỷ đã tập trung trao đổi, làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong việc công khai các thủ tục hành chính; vấn đề liên thông phần mềm điện tử giữa các cấp; nguyên nhân số hồ sơ quá hạn; việc nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức,...

Đại diện huyện Đồng Hỷ đề xuất, kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo quy định; thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ, công chức,...

Đại diện Đoàn khảo sát đã tiếp thu các ý kiến, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo trình tại Kỳ họp HĐND sắp tới. Cũng nằm trong chương trình khảo sát, đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ xã Hóa Thượng và tìm hiểu hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

Hoạt động khảo sát này nhằm phục vụ Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới./.

Nhóm PV