Xây dựng nông thôn mới ở những địa phương về đích
Đường giao thông nông thôn ở xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên

Gia đình ông Trần Xuân Hợp cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên đã 2 lần hiến đất và đóng góp để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, nhiều tuyến đường trục xóm của Minh Đức đã rộng đến 7 mét chiều ngang, thuận lợi cho đi lại và đáp ứng tiêu chí giao thông của xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Trần Xuân Hợp, xã Minh Đức, TP Phổ Yên chia sẻ: “Xây xong lại dỡ, dỡ rồi lại xây, 2 lần vào 1 mét, tổng chiều dài đất gia đình đã hiến trên 100 mét; thấy được con đường, bộ mặt nông thôn phát triển hẳn lên, bà con rất phấn khởi”.

Cùng với tiêu chí giao thông, tiêu chí về tổ chức sản xuất cũng được xã Minh Đức tiếp tục định hướng, hỗ trợ để nâng cao chất lượng. Ông Thạch Thọ Công, Giám đốc HTX chè Công Tâm Minh Đức, TP Phổ Yên cho biết: “Trong quá trình hoạt động sản xuất, Hợp tác xã chúng tôi đã được chính quyền thành phố hỗ trợ rất nhiều như: tập huấn đào tạo sản xuất, phân bón, hệ thống tưới tiêu, hỗ trợ đánh giá ViêtGap lần đầu và hỗ trợ các bao bì sản phẩm để tham dự chương trình mỗi xã sản phẩm OCOP”.

Ông Đào Mình Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đức, TP Phổ Yên cho biết: “Mục đích nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, muốn như vậy thì phải nâng cao thu nhập cho dân và tôi cho rằng những sản phẩm thế mạnh như thế là rất quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm, đào tạo cho thành phần lao động nông thôn có tay nghề”.

Còn ở xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công để mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Chính quyền địa phương đã cùng với các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát quy hoạch để đẩy nhanh việc mở rộng các tuyến đường trục. Tránh tình trạng chồng lấn gây thất thoát, lãng phí khi triển khai đô thị hóa, tiến lên phường về sau này.

Ông Dương Văn Thuận, Trưởng xóm La Cảnh, xã Bá Xuyên, TP Sông Công cho biết: “Năm 2023 này chúng tôi sẽ triển khai nốt đoạn đường 5m còn lại của xóm, còn những chỗ nào thuộc vào quy hoạch là không được làm”.

Ông Đỗ Trọng Lư, Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên, TP Sông Công: “Tiêu chí về giao thông chủ yếu là các trục đường liên xã, liên xóm thì đã hoàn thành, còn lại một số trục đường nội đồng thì đang có khó khăn, tiêu chí này chúng tôi vẫn đang còn thiếu 3km nữa. Trong năm 2023 này, chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện xong”.

Xây dựng nông thôn mới ở những địa phương về đích
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn
Xây dựng nông thôn mới ở những địa phương về đích

Giai đoạn 2021-2025 các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được nâng lên và bổ sung, vì vậy các địa phương đã về đích vừa phải duy trì những tiêu chí đã đạt được nhưng cũng phải nỗ lực để hoàn thiện những tiêu chí mới và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới đây.

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế TP Sông Công cho biết: “Tiêu chí về nước sạch, môi trường ở địa bàn các xã theo quy định thì phải sử dụng nước máy, đây là vấn đề rất khó khăn, chúng tôi đã làm việc với đơn vị chủ quản là nhà máy nước thì đối tượng dùng phải đảm bảo khả năng thanh khoản thì mới mở. Khu đô thị, khu dân cư triển khai thì chúng tôi yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có nước sạch cho khu đô thị, đồng thời cũng cấp mở mạng cho các hộ dân ở các xóm xung quanh để thực hiện nước sạch thì 2 tiêu chí này sẽ thực hiện được”.

Ông Dương Xuân Hiến, Trưởng phòng Kinh Tế TP Phổ Yên: “Trong 5 xã thì có 4 xã chưa có công trình nước sạch tập trung, chính vì vậy để phấn đấu đạt được tiêu chí này là khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Thành phố Phổ yên cũng đã cùng với các cơ quan của tỉnh thực hiện chính sách thu hút đầu tư, đến thời điểm này có 1 doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch tập trung phục vụ cho 5 xã, phường của khu vực ven Sông Công trên địa bàn thành phố Phổ Yên”.

Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiếp tiếp tục có 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, cần phải thực hiện đồng bộ các tiêu chí, bởi các tiêu chí đều bổ trợ cho nhau. Nếu một tiêu chí thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng, kìm hãm các tiêu chí khác. Do đó chính quyền địa phương cần chủ động lồng ghép nguồn lực, tránh trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; đặc biệt chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân./.