Xây dựng huyện Phú Bình đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025
Huyện Phú Bình đang nỗ lực đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025

Phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022 là một trong những mục tiêu cơ bản của huyện Phú Bình khi hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với xuất phát điểm còn khó khăn, Phú Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; cùng cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền; sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành vượt kế hoạch. Sau hơn 10 năm triển khai, huyện đã huy động được trên 5.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, xây dựng được trên 900 km đường giao thông nông thôn; đời sống nhân dân đã ngày càng khởi sắc; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/năm… Xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, trở thành phong trào thi đua rộng khắp.

Ông Dương Quang Trung, xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, cho rằng, sự gắn kết là rất quan trọng: “Cấp uỷ và Ban công tác mặt trận phải gắn kết cùng với bà con nhân dân. Những buổi vệ sinh thế này là phải đầy đủ cả Ban mặt trận và các đồng chí Chi ủy để đồng hành với bà con làm cho tốt”.

Ông Dương Văn Giang, Bí thư Đảng ủy xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, chia sẻ: “Chúng tôi đã thống nhất và chỉ đạo cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của người dân. Qua đó, đã huy động được các nguồn lực từ nhân dân khá lớn để xây dựng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về giao thông, vận động người dân mở các tuyến đường trục chính của xã, các tuyến đường vào ngõ xóm. Đây là sự vào cuộc người dân khá là đáng kể”.

Xây dựng huyện Phú Bình đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025
Giao thông Phú Bình được đầu tư, phát triển đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng, phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay, xã Điềm Thuỵ đã được công nhận là đô thị loại V. Huyện đang tiếp tục thực hiện lập quy hoạch chung đô thị mới Phú Bình, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2022.

Ông Dương Văn Đường, Bí thư Đảng ủy xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình thông tin: “Chúng tôi đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các chi bộ, các đồng chí cán bộ vào cuộc. Đến bây giờ, chúng tôi đang tiếp tục nâng cao tất cả các tiêu chí để cố gắng phấn đấu khi huyện Phú Bình đạt các tiêu chuẩn trở thành thị xã, địa phương chúng tôi trở thành phường của huyện Phú Bình”.

Xây dựng huyện Phú Bình đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025
Phú Bình đang là một trong những địa phương của tỉnh có sự bứt phá về phát triển công nghiệp.

Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, Phú Bình đã vượt qua khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo bước chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Toàn huyện đã thực hiện hoàn thành và vượt tiến độ 13/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân gần 20%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 77%,… Đi đôi với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Để mục tiêu Phú Bình đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 được hiện thực hóa, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh: “Chúng tôi đề nghị rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, từ cấp tỉnh, cấp huyện, dc biệt là đối với cấp cơ sở, để các đồng chí triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cái nào thiếu, cái nào yếu thì tập trung để hoàn thành. Thứ hai, đề nghị làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thực hiện theo quy hoạch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ của cán bộ Phú Bình phải ở tốp đầu”.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, dự báo vẫn còn những khó khăn, thách thức, Đảng bộ Phú Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng huyện đạt đô thị loại IV vào năm 2024, cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030./.