tx pho yen dien tich che vietgap dat 150ha
Hiện nay, cây chè là cây trồng chủ lực của xã Phúc Tân (T.X Phổ Yên).

Trong những năm qua, Thị xã đã quan tâm phát triển, thành lập được 14 tổ hợp tác sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP với 597 hộ tham gia sản xuất. Theo đó, các hộ đã được tham gia tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác, hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP; hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận VietGAP (6 triệu đồng/ha). Cùng với đó, Thị xã đã hỗ trợ người dân từng bước đưa công nghệ áp dụng vào sản xuất chè VietGAP như hỗ trợ vật tư để lắp 150 điểm tưới nước tiết kiệm trên diện tích khoảng 45ha…

Năm 2020, Thị xã phấn đấu trồng mới và thay thế 40ha chè, mở rộng diện tích trồng chè VietGAP thêm 30ha, thành lập mới 4 tổ hợp tác sản xuất chè VietGAP tại các xã phía Tây./.