Đại Từ: Diện tích chè VietGAP đạt gần 1.100ha
Diện tích chè theo tiêu chuẩn VietGAP của Đại Từ đạt gần 1.100ha

Huyện Đại Từ hiện có trên 6.600ha chè, trong đó, diện tích chè kinh doanh là gần 5.800ha. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong thâm canh, tập trung cải tạo diện tích chè già cỗi, thay thế bằng các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng chè búp tươi của toàn huyện ước đạt 68.000 tấn, tương đương gần 90% kế hoạch năm và tăng trên 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, tổng diện tích chè giống mới của huyện đạt gần 5.300ha, với các giống có năng suất, chất lượng cao như: LDP1, TRI777, Long Vân… Diện tích chè theo tiêu chuẩn VietGAP đạt gần 1.100ha.