Đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII (TS 12/1)
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 09 - 11/12, đã thông qua 42 Nghị quyết, bao gồm: 06 Nghị quyết thường kỳ, 27 Nghị quyết chuyên đề và 09 Nghị quyết về công tác cán bộ, tạo cơ sở cho quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình và tổ chức Kỳ họp theo đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, thể hiện tính phản biện cao. Đặc biệt tại kỳ họp lần này, các phiên thảo luận, giải trình đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ của các đại biểu HĐND tỉnh.

Tuy nhiên tại kỳ họp, một số sở, ngành chưa chủ động tham mưu và đề xuất cho UBND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp; một số Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chưa phù hợp với quy định ảnh hưởng đến tiến độ ban hành Nghị quyết; Ủy ban MTTQ một số huyện, thành phố, thị xã chưa phân loại ý kiến, kiến nghị để chuyển giải quyết theo đúng thẩm quyền. Những hạn chế này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác tổ chức các kỳ họp sau đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

Hội nghị cũng thống nhất nội dung kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3/2021. Kỳ họp này sẽ thực hiện đánh giá hoạt động của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; kịp thời triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định./.