Trồng rừng sản xuất góp phần phát triển kinh tế bền vững
Gia đình bà Phó Thị Lý, ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, có khoảng 60ha rừng.

Gia đình bà Phó Thị Lý, ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai nhiều năm tham gia trồng rừng sản xuất phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình đã có khoảng 60ha rừng. Để tiếp tục nâng cao giá trị của rừng, năm 2020, gia đình bà Lý được Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai chọn để triển khai dự án trồng rừng thay thế bằng cây bản địa. Tổng diện tích trồng rừng thay thế theo dự án khoảng 10 ha. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, hiện nay, diện tích rừng trồng thay thế bằng cây bản địa của gia đình nhà bà Lý đang phát triển tốt.

Bà Phó Thị Lý chia sẻ: “Từ năm 2020, mình mới tham gia gia trồng dự án thôi, trước là trồng sản xuất. Tổng số 10 ha, năm đầu tiên được hỗ trợ giống, phân bón… là 126 triệu; năm thứ 2 được hỗ trợ 50 triệu tiền mặt nữa. Nếu mà không quan tâm thì rất khó khăn cho người dân. Nói chung, hiện người dân quan tâm, chăm sóc rừng nhiều lắm, làm giàu về rừng”.

Trồng rừng sản xuất góp phần phát triển kinh tế bền vững
Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai thường xuyên cử cán bộ hỗ trợ các gia đình tham gia dự án.

Đồng hành cũng với người dân, Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia hướng dẫn, giám sát ngay từ việc lập hồ sơ, thiết kế dự án, lựa chọn khu vực triển khai, giám sát công tác phát dọn chuẩn bị hiện trường, chuẩn bị cây giống và hướng dẫn người dân cách trồng và chăm sóc rừng đúng kỹ thuật để cây trồng có thể phát triển tốt nhất. Sự quan tâm hỗ trợ này đã giúp người dân thêm yên tâm khi tham gia dự án, đồng thời sẽ góp phần tăng cường công tác giám sát kiểm tra bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Quang Mừng, Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai cho biết: “Người dân hiểu rồi, công tác phát triển rừng và giá trị của rừng ngày càng được nâng lên. Trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng thì người dân cũng rất chia sẻ và thành quả thì người dân được hưởng”.

Ông Nông Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, cho rằng, xã có thể nhân rộng khi đã có hiệu quả: “Hiện tại, xã Tràng Xá đang phát triển 17,6 ha trên địa bàn 3 xóm. Từ những mô hình như thế này, thấy được hiệu quả, chúng tôi cũng sẽ nhân rộng ra, để làm sao có hiệu quả kinh tế cao nhất cho bà con nhân dân”.

Công tác phát triển rừng cũng được Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai chú trọng. Trong năm 2022, huyện phấn đấu trồng 500ha rừng, đến nay, người dân đã trồng được trên 565ha, vượt 65ha so với kế hoạch. Ông Nguyễn Đức Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai nhấn mạnh: “Thời gian tiếp theo, phấn đấu tuyên truyền, vận động người dân tích cực trong công tác phát triển rừng, trồng rừng”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, trong thời gian tới, các mục tiêu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững của huyện Võ Nhai sẽ đóng một vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.