Trao sinh kế hỗ trợ giảm nghèo
Anh Lý Văn Tông chăm sóc bò cẩn thận theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông tỉnh

Anh Lý Văn Tông, thuộc diện hộ nghèo của xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa. Tháng 6 vừa qua, gia đình anh đủ điều kiện để được hỗ trợ bò sinh sản theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau khi nhận bò, để bò phát triển và sinh sản tốt ngoài việc chú trọng xây dựng chuồng trại anh còn chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông tỉnh.

Anh Lý Văn Tông (xóm Bản Màn, xã Tân Thịnh, Định Hóa) cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, gia đình chúng tôi có con bò như thế, thì cũng cố gắng nhân giống phát triển. Tôi cũng rất mong làm sao để kinh tế gia đình ngày một phát triển hơn”.

Là một trong số 26 hộ nghèo của xã Tân Dương được nhận bò sinh sản từ dự án này, chị Hà Thị Uyên cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Gia đình chị Uyên có 3 khẩu, chồng thường xuyên đau ốm, thu nhập chính chỉ có 3 sào ruộng, vì vậy, việc được trao bò sinh sản giúp chị có thêm gia súc để chăn nuôi, cũng như tăng thu nhập cho gia đình. Sau gần 1 năm chăm sóc, đến nay con bò phát triển tốt và đang mang thai lứa đầu tiên.

Chị Hà Thị Uyên (xóm Tân Tiến 3, xã Tân Dương, Định Hóa) chia sẻ: “Không có vốn bỏ ra để mua bò, thì bây giờ, mình lại được hỗ trợ một con bò để nó sinh sản thì cũng mừng lắm, vui lắm. Nhà nước cũng cho đi tập huấn này, mình cũng biết cách chăn dắt. Trong quá trình chăm sóc cũng không có gì khó khăn”.

Trao sinh kế hỗ trợ giảm nghèo
Hai xã Tân Thịnh và Tân Dương (Định Hóa) được hỗ trợ 55 con bò giống sinh sản, cùng vật tư chăn nuôi và hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi.

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa", xã Tân Thịnh được hỗ trợ 29 con bò giống sinh sản và xã Tân Dương được hỗ trợ 26 con. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia dự án được nhận 1 con bò cái sinh sản, giống Laisind chất lượng cao, giá trị gần 25 triệu đồng/con, cùng vật tư chăn nuôi và được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản để phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Nguyên thông tin: “Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bà con chăm sóc và phòng trừ bệnh; cử cán bộ hàng tháng đến theo dõi, kiểm tra đàn bò”.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương (Định Hóa) rất mong chương trình được mở rộng hơn nữa: “Bà con rất phấn khởi khi được cung cấp bò; giống bò rất to, hơn nữa là con giống rất đảm bảo; tạo được công ăn việc làm, giải quyết việc làm cho những hộ nghèo và hộ cận nghèo. Mong là khi các hộ gia đình chăn thả bò như này có hiệu quả kinh tế, để các cái hộ bên cạnh cũng nhìn thấy là ở địa phương, việc chăn nuôi bò này đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Chính vì thế, về quan điểm lãnh đạo là cũng sẽ nhân rộng mô hình này”.

Việc triển khai Dự án “Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền được coi là điều kiện thuận lợi đối với các hộ nghèo, giúp các hộ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, khai thác thế mạnh của địa phương, tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển đàn bò sinh sản nâng cao thu nhập. Qua đó, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.