Trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực phát thanh, truyền hình tại Hải Phòng
Thăm quan khu vực sản xuất chương trình Đài PT-TH Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành nhiều thời gian chia sẻ và trao đổi các nội dung liên quan nâng cao chất lượng các loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, trang thông tin điện tử, việc thích ứng trong công cuộc chuyển đổi số. Đặc biệt, vấn đề kinh tế báo chí, tự chủ tài chính đối với cơ quan truyền thông của địa phương. Đồng thời, giới thiệu một số tiềm năng, thế mạnh của Đài cũng như trong tình hình kinh tế xã hội ở Thái Nguyên.

Đại diện Đài PT-TH Hải Phòng cũng tập trung giới thiệu thêm về lộ trình xây dựng và phát triển thành cơ quan báo chí đa phương tiện, việc đầu tư bổ sung trang thiết bị chuyên ngành, ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin trong đổi mới sản xuất, phát sóng, tiếp cận nhu cầu khán thính giả. Trên cơ những chia sẻ của buổi làm việc, hai Đài mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn sự trao đổi hợp tác để cùng nhau phát triển, đặc biệt trong việc tiếp tục đổi mới cách thức nội dung các chương trình, nâng cao chất lượng thông tin, định hướng dư luận đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hiện nay.