Tiếp tục hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật thực chất, hiệu quả (TS 24/11)
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được hoàn thiện và phát triển cơ bản cân đối về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chưa thực sự đồng bộ, chưa có tính dự báo và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một số cơ chế, chế tài chưa đủ mạnh, nghiêm khắc. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện kiểm tra 154 văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực, phát hiện 9 văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật; đến nay các văn bản chưa phù hợp đã được xử lý đúng quy định pháp luật.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã có tham luận, thảo luận bổ sung, trao đổi các thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Chính phủ xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Các Bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Chính phủ, tư pháp, lấy ý kiến đánh giá sửa đổi luật, xử lý vi phạm qui định của pháp luật, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng,hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật đi vào chiều sâu chất lượng, thực chất và hiệu quả hơn./.