Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021
Ngày 5/1, Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”.

Hưởng ứng kế hoạch thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”, từ ngày 5/1 đến 16/1, Ban Chỉ đạo “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” đã tiếp nhận sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền trên 17,5 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ATK, vùng đặc biệt khó khăn…. dưới hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, hiện vật, hỗ trợ xóa nhà dột nát, công trình phục vụ sinh hoạt, tư liệu sản xuất; tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc cho người nghèo.

Hoạt động tiếp nhận ủng hộ và hỗ trợ sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới./.