9 tháng năm 2016, Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị xã đều duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng đạt 35,7%; thương mại - dịch vụ tăng 23,7%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 67,5% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 60,5 nghìn tấn, bằng 110,6% kế hoạch tỉnh giao. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, tạo việc làm mới cho người lao động… đều vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, tình hình an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội được tăng cường.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị và xây dựng còn để xảy ra sai phạm; giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm; công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn chưa kịp thời…

Bên cạnh việc xác định cần sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên cũng xác định từ nay đến cuối năm cần tập trung rà soát các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn đạt thấp để có giải pháp quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tập thể Ban Chấp hành Thị ủy sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung trí tuệ tập thể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III vào năm 2020 ngay từ Quý IV năm 2016.