kinh doanh van tai hanh khach kho khan do dich benh covid 19
Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên. Ảnh: Cẩm Vân

Tại Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên, lượng khách qua bến hiện nay đã sụt giảm đáng kể. Trước khi có dịch COVID-19, mỗi ngày bến có trên 420 lượt xe xuất bến phục vụ khoảng 5,5 đến 6 nghìn lượt khách, nhưng từ khi có dịch đến nay, trung bình mỗi ngày Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên chỉ còn khoảng hơn 390 lượt xe xuất bến, giảm hơn 20 lượt xe mỗi ngày.

Cá biệt có ngày gần 50 lượt xe phải nghỉ do không có khách. Đặc biệt là những tuyến xe khách đến những tỉnh có biên giới với Trung Quốc, qua các địa bàn có dịch và các tuyến đến những vùng du lịch. Tại các tuyến này, số lượt xe khách chạy mỗi ngày đã giảm 1/3. Theo các lái xe, lượng khách đi xe hiện nay giảm xuống chỉ còn khoảng 50% so với trước khi có dịch COVID-19./.